Contact

Voor meer informatie kunt u zich richten tot:        info@excelsiordirkshorn.nl

Voorzitter Henk Dekker
Penningmeester Nel Klaver
Secretaris Margareth Bubbert
Alg. Bestuursleden Leo Schouten
Henny Blokker