Contact

Voor meer informatie kunt u zich richten tot:        info@excelsiordirkshorn.nl

Voorzitter Henk Dekker  
Penningmeester Nel Klaver  
Secretaris Margareth Bubbert  
Alg. Bestuursleden

 

 Leo Schouten

Marja de Wilde